shape shape
We are Aikvira

Urology/ Nephrology

Products
01

Febuxostat Tablets

Strength: 40 mg / 80 mg

02

Flavoxate Hydrochloride Tablets I.P.

Strength: 100mg / 200mg

03

Flavoxate Hydrochloride + Ofloxacin Tablet

Strength: 200mg + 200mg

04

Silodosin Capsules

Strength: 4 mg / 8 mg

05

Silodosin + Dutasteride Capsules

Strength: 8 mg + 0.5 mg

06

Sevelamer HCl Tablet

Strength: 400mg / 800mg

07

Sevelamer Carbonate Tablet

Strength: 400mg / 800mg

08

Topiroxostat Tablets (DCGI Approved)

Strength: 20 mg / 40mg / 60 mg

09

Tadalafil Tablet

Strength: 5mg / 10mg / 20mg

10

Tamsulosin HCl Tablets

Strength: 0.4mg

11

Tamsulosin + Dutasteride Tablet

Strength: 0.4mg + 0.5mg

12

Torsemide Tablets

Strength: 5mg / 10mg / 20mg / 40mg / 100mg

13

Torsemide + Spironolactone Tablet

Strength: 5mg + 50mg / 10mg + 50mg

14

Tolvaptan Tablet

Strength: 15mg / 30 mg